Türk Atasözleri

Ormani bekci degil sevgi korur.
Türk Atasözu
Gerçeğin dağına umutsuzlukla çıkılmaz
Orhan Veli Kanık
Ağacın yemişini ye,kabuğunu soyma.
Türk Atasözü
Kör sadece ağzının yolunu bilir.
Türk Atasözü
Ağaca dayanma kurur,insana dayanma ölür.
Türk Atasözü
Merhametli cerrah yara sağaltmaz.
Türk Atasözü
Kaynana pamuk ipliği olsa ve raftan düşse gelinin başını yarar.
Türk Atasözü
Bir gemiyi iki reis batırır.
Türk Atasözü
Her şey incelikten kırılır , insan kabalıktan kırılır.
Türk Atasözü
Yarım hakim maldan, yarım hekim candan, yarım hoca da imandaneder.
Türk Atasözü
Buzağılı inek kıymetli olur.
Türk Atasözü
Bülbülün çektiği dili belâsıdır.
Türk Atasözü
Büyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa sıra gelmez.
Türk Atasözü
Büyük lokma ye de büyük söz söyleme.
Türk Atasözü
Boş gezen boklu örmeyi tez bulur.
Türk Atasözü
Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez geden bilmez.
Türk Atasözü
Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.
Türk Atasözü
Buğday başak verince orak pahalanır.
Türk Atasözü
Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek.
Türk Atasözü
Borçlu güle güle gider, ağlayı ağlayı gelir.
Türk Atasözü

Boş fıçı çok langırdar.
Türk Atasözü
Bir yoğurum hamurun varsa da erbabına yoğurt.
Türk Atasözü
Birbirinle ye iç, alavere etme.
Türk Atasözü
Birbirinle ye iç, alavere etme.
Türk Atasözü
Armudun sapı var, üzümün çöpü var.
Türk Atasözü
Arpacıya borç eden, ahırını tez satar.
Türk Atasözü
Arsıza yüz versen, astar da ister.
Türk Atasözü
Anası ölen kadın;babası ölen, bey oldum sanır.
Türk Atasözü
Anasına bak kızını al, kıyısına bak bezini al.
Türk Atasözü
Ana gezer, kız gezer, ala zağar ev düzer.
Türk Atasözü
Analar besler hurmayla, eller döver yarmayla.
Türk Atasözü
Altın pas tutmaz, deli yas tutmaz.
Türk Atasözü
Eşeğe altın semer giydirseler, eşek yine eşektir.
Türk Atasözü
Altın eşiğin, gümüş eşiğe ihtiyacı vardır.
Türk Atasözü
Altın kılıç demir kapıyı açar.
Türk Atasözü
Allah ilmi dileyene, malı dilediğine verir.
Türk Atasözü
Allah mühlet verir, ihmal etmez.
Türk Atasözü
Almak kolay ödemek zordur.
Türk Atasözü
Al zengin kızını döndürsün anası evine, al fakirin kızını döndürsün anası evine.
Türk Atasözü
Alçak tavuk kendini ferik gösterir.
Türk Atasözü
Alışmadık kıçta don durmaz.
Türk Atasözü
Akşamdan kalan aş, ağız yakmaz.
Türk Atasözü
Al malın iyisini çekme kaygısını.
Türk Atasözü
Al yakışırken, el bakışırken.
Türk Atasözü
Birinin evi yanar, biri balta sapı üteler.
Türk Atasözü
Bitli baklanın kör alıcısı olur.
Türk Atasözü
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Türk Atasözü
Bir korkak bir orduyu bozar.
Türk Atasözü
Bir ye de bin şükret!
Türk Atasözü
Bir bütün bir yarımdan iyidir.
Türk Atasözü
Bir çamdan hem dama direk, hem ahıra kürek olur.
Türk Atasözü
Bir darlığın bir bolluğu, bir bolluğun bir darlığı.
Türk Atasözü
Bir edene, bir eden bulunur.
Türk Atasözü
Bir "Ye'rim." diyenden kork, bir 'Yemem.' diyenden.
Türk Atasözü
Bir ahmak olmayınca, bir akıllı geçinemez.
Türk Atasözü
Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.
Türk Atasözü
Bin işçi, bin başçı.
Türk Atasözü
Binilmeyecek eşeğe torba takılmaz.
Türk Atasözü
Beş paralık fener, o kadar yanar.
Türk Atasözü
Beylik tastan su içilmez.
Türk Atasözü
Bilmediğin işe karışma, bilmediğin yola gitme!
Türk Atasözü
Bebeler birbirinden huy kapar, ayranlarına su katar.
Türk Atasözü
Bekarlık sultanlıktır.
Türk Atasözü
Berduşun şaşkını, gözlük takar kış günü.
Türk Atasözü
Besle kargayı oysun gözünü.
Türk Atasözü
Başucun pınar, ayakucun göl olsun.
Türk Atasözü
Batıl itikat, zayıf kafaların dinidir.
Türk Atasözü
Batman ile giren, direm ile çıkmaz.
Türk Atasözü
Baykuş viraneyi gülistana değişmez.
Türk Atasözü
Baskıdaki altından , askıdaki salkım yeğdir.
Türk Atasözü
Baş ağrıyınca sivrisinek davul olur.
Türk Atasözü
Başına gün doğsun.
Türk Atasözü
Bal olan yerde sinek de olur.
Türk Atasözü
Bal yiyen baldan bıkar.
Türk Atasözü
Bahar çiçeğiyle güzeldir.
Türk Atasözü
Bakmakla usta olunsa köpekler usta olurdu.
Türk Atasözü
Bal olan yerde sinek de olur.
Türk Atasözü
Bağa var izin olsun, yemeye yüzün olsun.
Türk Atasözü
Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.
Türk Atasözü
Bağa bak üzüm olsun, üzümü yemeğe yüzün olsun.
Türk Atasözü
Az kazanan çok kazanır,çok kazanan hiç kazanır.
Türk Atasözü
Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.
Türk Atasözü
Az'ı kızana, çoğu kocana gösterme.
Türk Atasözü
Ayıpsız yar arayan yârsız kalır.
Türk Atasözü
Aynan yoksa komşuna bak.
Türk Atasözü
Az düşünen, çok konuşur.
Türk Atasözü
Av kazana yakın gerek.
Türk Atasözü
Avrat ev yapar, avret (ayıp) ev yıkar.
Türk Atasözü
Ayağını yorganına göre uzat.
Türk Atasözü
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
Türk Atasözü
Ateş, ateşi söndürmez.
Türk Atasözü
Atın ardında, kadının önünde gitme.
Türk Atasözü
Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.
Türk Atasözü
Ata vurma, arpaya vur.
Türk Atasözü
Ateş düştüğü yeri yakar.
Türk Atasözü
Ateş elini yakar, kadın ömrünü.
Türk Atasözü
Aslan bile kendini sineklerden korumak zorundadır.
Türk Atasözü
Aş buldun düş, iş buldun sıvış.
Türk Atasözü
At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
Türk Atasözü
Arı kadar (gibi) eri olanın, dağ kadar yeri olur.
Türk AtasözüAkil söylemez, cahil söyletmez.
Türk Atasözü
Akıllı sayıntı sayasıya, deli oğlan everir.
Türk Atasözü
Akıllı yaşamaz derler, sen bugün de akşamı ettin.
Türk Atasözü
Akılsız köpeği yol kocatır.
Türk Atasözü
Akıl toprak değil ki herkes başına savura.
Türk Atasözü
Akıl yiğide sermayedir.
Türk Atasözü
Akıllı bildiğini söylemez, deli söylediğini bilmez.
Türk Atasözü
Akçası ucuz olanın kendi kıymetli olur.
Türk Atasözü
Ak köpeğin pamuk pazarına zararı olur.
Türk Atasözü
Ak koyunun kara kuzusu da olur.
Türk Atasözü
Ak köpeğe koyun diye sarılma.
Türk Atasözü
Ağlayanın malı gülene hayır gelmez.
Türk Atasözü
Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.
Türk Atasözü
Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz.
Türk Atasözü
Ah ile gelen vah ile gider.
Türk Atasözü
Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.
Türk Atasözü
Ağırı ne yel alır ne sel.
Türk Atasözü
Ağız yemeyince yüz utanmaz.
Türk Atasözü
Adamın iyisi alışverişte belli olur.
Türk Atasözü
Ağacın meyvesi olunca, başını aşağı eğer.
Türk Atasözü
Ağaç yas iken eğilir.
Türk Atasözü
Ağalık vermekle, efelik vurmakla olur.
Türk Atasözü
Açık ağız aç kalmaz.
Türk Atasözü
Adam eşeğinden, karı döşeğinden belli olur.
Türk Atasözü
Adam öldüren uyumuş, kâr eden uyumamış.
Türk Atasözü
Adamakla mal bitmez.
Türk Atasözü
Aç köpek fırın deler.
Türk Atasözü
Aç olana acı soğan baklava.
Türk Atasözü
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
Türk Atasözü
Acındırırsan arsız olur,acıktırırsan hırsız olur.
Türk Atasözü
Aç katık istemez, uyku yastık istemez.
Türk Atasözü
Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur,çok değme arsız olur.
Türk Atasözü
Acı söz insanı dininden, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
Türk Atasözü
Acıkan doymam, susayan kanmam sanırmış.
Türk Atasözü
Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.
Türk Atasözü
Acele eden köpek, gözsüz enikler.
Türk Atasözü
Acele ile menzil alınmaz.
Türk Atasözü
Acı bir söz, çok zamanlar sıcak bir sevgiyle söylenir.
Türk Atasözü
Tuzsuz koyun tuzlu koyunu yalaya yalaya bitirirmiş.
Türk Atasözü
Uşağı işe koş, sende ardına düş.
Türk Atasözü
Üveye etme özünde bulursun, geline etme kızında bulursun.
Türk Atasözü
Üzerine laf düşmedikçe konuşma.
Türk Atasözü
Tilki tilkiliğini bildirene kadar, post elden gider.
Türk Atasözü
Tok evin aç köpeği.
Türk Atasözü
Toprak diye avuçladığın sarı altın olsun.
Türk Atasözü
Terzi kendi söküğünü dikemezmiş.
Türk Atasözü
Tilki inine kadar kovalanmaz.
Türk Atasözü
Tazının topallığı tazı görünceye kadardır.
Türk Atasözü
Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.
Türk Atasözü
Tasa doyurur, acı acıktırır.
Türk Atasözü
Tavuk değindiğinden, deli düşündüğünden belli olur.
Türk Atasözü
Şeytanla saman eken, sapını alır.
Türk Atasözü
Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.
Türk Atasözü
Süt taşınca kepçeye baha olmaz.
Türk Atasözü
Şapkası dar gelen , başım büyük sanır.
Türk Atasözü
Şaraptan bozma sirke keskin olur.
Türk Atasözü
Sonradan görme kuldan, buluttan çıkma günden korkulur.
Türk Atasözü
Sormak ayıp değil, bilmemek ayıp.
Türk Atasözü
Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
Türk Atasözü
Sevilmedik ot, insanın başucunda biter.

 
Geograpy

 
ip-numaram.com IP adresi
 
Bugün 1 ziyaretçi (8 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol