Sureler

Fatiha Suresi


Fil Suresi Kureyş Suresi
Maun SuresiKevser Suresi

Kâfirun Suresi


Nasr Suresi
Tebbet Suresi

İhlas Suresi
Felak SuresiNas SuresiAyetel Kürsi

 FATİHA

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahiym
* El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.    * Er'Rahmânir-Rahiym.   * Mâliki Yevmiddiyn    * Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn

* İhdinassırâtal-müstekıym    * Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim     * Gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn * Amin.
 
FİL SURESİ

 Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahiym
* Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl    * Elem yec'al keydehüm fii tadliyl     * Ve ersele aley him tayran ebâabiyl 

* Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl     * Fecealehüm Ke asfim me'küül
 


KUREYŞ

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
* Li iylâafi kurayşin  * İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf  * Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt
* Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf 
 

 

 

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahiym
* Eraeytellezi yükezzibi biddiyn * Fezâalikellezi yedü'ul yetiym  * Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn 
*
Feveylül lil musalliyn * Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün * Elleziyne hüm an yüraa üüne  * Ve yemneuunel mâauun

 
KEVSER SURESİ

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahiym
* İnnâa e'taynâakel kevser * Fesalli li rabbike ven har * İnne şâanieke hüvel ebter 
KAFİRUN SURESİ

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahiym
* Kul yâa eyyühel kâafiruun  * Lâa e'büdü mâa tebüdüün   * Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd   * Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm
*
Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd  *
Leküm diynüküm veliye diyn 
NASR SURESİ

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahiym
* İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu  * Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa
* Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa 
TEBBET SURESİ

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahiym
* Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe  * Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb  * Se yaslâa nâaran zâate leheb 
* Vemraetühüü hammâatel hatab   * Fii ciydihâa hablüm mim mesed

 
İHLAS SURESİ

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahiym
* Kul hüvellâahü ehad    * Ellâahüs samed    * Lem yelid ve lem yüüled    * Velem yeküllehüü küfüven ehad FELAK SURESİ

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahiym
* Kul euuzü birabbil felak     * Min şerri maa halak     * Ve min şerri ğaasikın izâa vekab     * Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad
*
Ve min şerri haasidin izâa hased 
 


NAS SURESİ

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahiym
* Kul euuzü birabbinâas      * Melikinnâas       * İlâahinnâas    * Min şerril vesvâasil hannâas
* Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas      
* Minel cinneti vennâas
AYETEL KÜRSİ

* Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahiym

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

MAUN SURESİ
 
Geograpy

 
ip-numaram.com IP adresi
 
Bugün 1 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol